БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

Програмата „Бизнесадминистрация“ в Международното висше бизнес училище се предлага за бакалавърска и магистърска степен. Целта на обучението по бизнесадминистрация е да предостави на студентите добра професионална квалификация в сферата на управлението на стопанските организации, маркетинга, търговията и международния бизнес.

Степен бакалавър се взима за четири години, като първите две години са предвидени общообразователни предмети за изучаване, а специализираните предмети по специалността се изучават следващите две години. На края на четвъртата година всеки студент държи държавен изпит за придобиване на степен бакалавър.

За специалността „Бизнесадминистрация“ в МВБУ предлагаме казуси, есета, курсови работи, реферати и самостоятелни проекти по следните предмети:

Първа година:

 • Микроикономика
 • Основи на управлението
 • Математика
 • Основи на правото
 • Макроикономика
 • Писмени и устни комуникации
 • Информатика
 • Маркетинг

Втора година:

 • Управление на човешките ресурси
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Търговско право
 • Бизнес статистика
 • Психология
 • Стопанска история
 • Философия/Социология

Трета година:

 • Организационно поведение
 • Управление на проекти
 • Моделиране и анализ на решенията
 • Връзки с обществеността
 • Управленско счетоводство
 • Международен бизнес
 • Стратегическо управление
 • Международна икономическа интеграция

Четвърта година:

 • Право и Интернет;
 • Управление на операциите;
 • Международно отношения (МИО);
 • Публични финанси / Данъци и данъчна администрация;
 • Право на ЕС;
 • Логистика;
 • Информационни технологии в Бизнеса / Защита на информацията.

Изработваме казусите, курсовите проекти, и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в МВБУ, в т.ч. за университета в Ботевград и Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!