КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

За връзка с нас:

Контакт през Е-mail

За разработка на казуси за МВБУ:

f201720@abv.bg  ;  fi201720@gmail.com

За запитване към сътрудниците ни по някоя област, която не е включена в текущите или по някой друг въпрос:

f201720@abv.bg  ;  fi201720@gmail.com

Телефони за връзка: Telenor: 0898/48-79-89