МАГИСТРИ МВБУ

МАГИСТРИ МВБУ

Магистърските програми в Международното висше бизнес училище в Ботевград създават условия за бакалаврите, завършили в МВБУ или постъпили на обучение в университета от други висши учебни заведения, да реализират една специализация в основни области като: финанси, администрация, маркетинг, счетоводство и информационни технологии.

Университетът предлага и някои интересни специалности като „Управление на сигурността“, които предлагат нови интересни опции за студентите, които имат интерес за бъдеща професионална реализация в секторите на публичната и частна сигурност.

Магистърските програми в Международното висше бизнес училище траят обикновено три или четири семестъра, като в последния семестър на обучението винаги се разработва магистърска теза по тема, избрана от студента.

Като цяло магистърската програма на университета създава добри възможности за довършване на образованието или добиване на ново образование и преквалификация на сaтуденти с различни специалности.

При нас можете да поръчате вашето есе, реферат, казус, курсова работа, бакалавърска теза, дипломна работа или друг курсов проект или задание за студенти по следните основни бакалавърски програми в МВБУ:

 • Бизнесадминистрация;
 • Бизнес финанси;
 • Данъчно облагане и контрол;
 • Интернет маркетинг;
 • Логистика;
 • Музикален бизнес;
 • Счетоводство и одитинг;
 • Управление на информацията;
 • Управление на проекти;
 • Управление на публичния сектор;
 • Управление на туризма;
 • Управление на сигурността.

При реализацията на поръчките следваме изискванията на студентите, представения от тях план за работа и сроковете, които сме договорили предварително със всеки студент!

Изработваме казуси, курсови работи, реферати, есета, бакалавърски и магистърски тези, дипломни и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в бакалавърски програми за университета в Ботевград и за тези от Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!