МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

Програмата „Маркетинг и комуникации“ в Международното висше бизнес училище се предлага за бакалавърска и магистърска степен. Целта на обучението по Маркетинг и комуникации е да предостави на студентите добра професионална квалификация в сферата на управлението на стопанските организации, маркетинга, търговията и международния бизнес.

Степен бакалавър се взима за четири години, като първите две години са предвидени общообразователни предмети за изучаване, а специализираните предмети по специалността се изучават следващите две години. На края на четвъртата година всеки студент държи държавен изпит за придобиване на степен бакалавър.

За специалността „Маркетинг и комуникации“ в Международно висше бизнес училище предлагаме казуси, есета, курсови работи, реферати и самостоятелни проекти по следните предмети:

Първа година:

 • Микроикономика
 • Основи на управлението
 • Писмени и устни комуникации
 • Маркетинг
 • Макроикономика
 • Математика
 • Основи на управлението

Втора година:

 • Бизнес статистика
 • Финанси
 • Управлениеa на човешките ресурси
 • Психология
 • Счетоводство
 • Социология
 • Европейска икономическа интеграция
 • Философия / Стопанска история

Трета година:

 • Потребителско поведение
 • Маркетингови проучвания
 • Маркетингово планиране и управление на връзките с клиенти / Моделиране в маркетинга
 • Продуктова и иновационна политика / Брандмениджмънт
 • Управление на веригата на доставките / Дистрибуционна политика
 • Ценова политика / Ценообразуване в многонационалните компании
 • Интеграционни маркетингови комуникации / Промоционални стратегии
 • Реклама / Защита на потребителите

Четвърта година:

 • Право и Интернет
 • Управление на продажбите / Директен маркетинг
 • Връзки с обществеността / Онлайн репутация на фирмата
 • Маркетинг на индустриалните стоки / Маркетинг на бързооборотните стоки

Изработваме казусите, курсовите проекти, и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в МВБУ, в т.ч. за университета в Ботевград и Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!