МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Програмата „Международни икономически отношения“ в Международното висше бизнес училище се предлага за бакалавърска и магистърска степен. Целта на обучението по МИО е да предостави на студентите добра професионална квалификация в сферата на управлението на стопанските организации, маркетинга, търговията и международния бизнес.

Степен бакалавър се взима за четири години, като първите две години са предвидени общообразователни предмети за изучаване, а специализираните предмети по специалността се изучават следващите две години. На края на четвъртата година всеки студент държи държавен изпит за придобиване на степен бакалавър.

За специалността „Международни икономически отношения“ (МИО) в Международното висше бизнес училище предлагаме казуси, есета, курсови работи, реферати и самостоятелни проекти по следните предмети:

Първа година:

 • Микроикономика
 • Основи на управлението
 • Математика
 • Основи на правото
 • Макроикономика
 • Писмени и устни комуникации
 • Информатика
 • Маркетинг

Втора година:

 • Управление на човешките ресурси
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Търговско право
 • Бизнес статистика
 • Психология
 • Стопанска история
 • Философия/Социология

Трета година:

 • Информационно технологии в международния бизнес
 • Международен финансов мениджмънт
 • Европейска икономическа интеграция
 • Международни отношения
 • Обща търговска политика на ЕС
 • Търговско право

Четвърта година:

 • Международно търговско право
 • Управление на проектите / Управление на иновациите
 • Международен маркетинг / Бизнеспреговори
 • Международни бизнес анализи
 • Анализ и регулиране на ВИД на България / Международен транспорт
 • Международно публично право
 • Конкурентно право на ЕС

Изработваме казусите, курсовите проекти, и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в МВБУ, в т.ч. за университета в Ботевград и Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!