СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Програмата „Счетоводство и контрол“ в Международното висше бизнес училище се предлага за бакалавърска и магистърска степен. Целта на обучението по Счетоводство и контрол е да предостави на студентите добра професионална квалификация в сферата на управлението на стопанските организации, маркетинга, търговията и международния бизнес.

Степен бакалавър се взима за четири години, като първите две години са предвидени общообразователни предмети за изучаване, а специализираните предмети по специалността се изучават следващите две години. На края на четвъртата година всеки студент държи държавен изпит за придобиване на степен бакалавър.

За специалността „Счетоводство и контрол“ в Международното висше бизнес училище предлагаме казуси, есета, курсови работи, реферати и самостоятелни проекти по следните предмети:

Първа година:

 • Микроикономика
 • Основи на управлението
 • Математика
 • Основи на правото
 • Макроикономика
 • Писмени и устни комуникации
 • Информатика
 • Маркетинг

Втора година:

 • Управление на човешките ресурси
 • Финанси на фирмата
 • Основи на счетоводството
 • Търговско право
 • Публични финанси
 • Бизнес статистика
 • Трудово и осигурително право / Психология
 • Финансово право / Стопанска история

Трета година:

 • Финансово счетоводство
 • Планиране и прогнозиране
 • Управленско счетоводство
 • Европейска икономическа интеграция
 • Банково счетоводство
 • Бюджетно счетоводство
 • Бизнес анализ
 • Данъчен контрол и администрация

Четвърта година:

 • Стандарти за финансови отчети
 • Контрол върху стопанската и финансова дейност
 • Счетоводен софтуер
 • Независим финансов одит
 • Управление на иновациите
 • Счетоводство на инвестиционните предприятия / Икономика на предприятието
 • Счетоводство на застрахователните дружества / Счетоводство на осигурителните предприятия
 • Счетоводство на юридическите лица с нестопанска дейност / Счетоводство на малкото предприятие

Изработваме казусите, курсовите проекти, и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в МВБУ, в т.ч. за университета в Ботевград и Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!