ТУРИЗЪМ

ТУРИЗЪМ

Програмата „Туризъм“ в Международното висше бизнес училище се предлага за бакалавърска и магистърска степен. Целта на обучението по Туризъм е да предостави на студентите добра професионална квалификация в сферата на управлението на стопанските организации, маркетинга, търговията и международния бизнес.

Степен бакалавър се взима за четири години, като първите две години са предвидени общообразователни предмети за изучаване, а специализираните предмети по специалността се изучават следващите две години. На края на четвъртата година всеки студент държи държавен изпит за придобиване на степен бакалавър.

За специалността „Туризъм“ в Международното висше бизнес училище предлагаме казуси, есета, курсови работи, реферати и самостоятелни проекти по следните предмети:

Първа година:

 • Микроикономика
 • Информатика
 • Въведение в туризма
 • Писмени и устни комуникации
 • Нормативна уредба в туризма
 • Основи на маркетинга в туризма
 • Писмени и устни комуникации
 • Нормативна уредба в туризма
 • Макроикономика
 • Основи на управлението
 • Математика
 • Основи на правото

Втора година:

 • Планиране и развитие на туризма
 • Туристическо търсене
 • Междукултурни различия
 • Философия / Социология
 • Статистика
 • Влияние на туризма
 • Разработване на концепция
 • Търговски умения
 • Психология

Трета година:

 • Туристическо предлагане
 • Маркетингов анализ на туристическия пазар
 • Счетоводство
 • Европейска икономическа интеграция
 • Теренно проучване на туристическа дестинация
 • Финанси
 • Връзки с обществеността

Четвърта година:

 • Управленски умения
 • Управления на проекти
 • Проект по международен туризъм
 • География за травелагенти / Местно и регионално туристическо развитие
 • Туристически организации / Културно-историческо наследство на България
 • Основи на картографията и туристическа картография / Аргументирана комуникация
 • Международен маркетинг / Бизнес преговори

Изработваме казусите, курсовите проекти, и други студентски разработки за студентите редовно и дистанционно обучение в МВБУ, в т.ч. за университета в Ботевград и Центъра за дистанционно обучение в София!

Поръчайте своят казус, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!